Koszt uczestnictwa w Konferencji:

Opłata obejmuje do 15.12.2013 od 16.12.2013
Udział w sesjach plenarnych i sesji warsztatowej, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi, wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem, spektakl teatralny, zwiedzanie Jasnej Góry. 390 PLN 440 PLN
Udział w sesjach plenarnych i sesji warsztatowej, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi, wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem, spektakl teatralny, zwiedzanie Jasnej Góry - dla członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.
340 PLN 390 PLN
Udział w sesjach plenarnych i sesji warsztatowej, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi, przerwy kawowe zgodne z programem. 200 PLN 250 PLN

Przy zgłoszeniu minimum 6 osób z jednego ośrodka zniżka 10% do 15 grudnia.

Warunkiem udziału w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia.

W celu rejestracji prosimy o uzupełnienie i przesłanie karty zgłoszenia online na stronie lub o e-mailem na adres: , bądź tradycyjnie pocztą na adres:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa.

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej:
Bank PeKaO S.A. Oddział Częstochowa, nr 15124012131111000023794368


lub wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy:


Formularz zgłoszeniowyDane osobowe


Koszt uczestnictwa 440 PLN Opłata obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • spektakl teatralny;
 • zwiedzanie Jasnej Góry.

390 PLN (Dla czlonków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej) Opłata obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • spektakl teatralny;
 • zwiedzanie Jasnej Góry.

250 PLN Opłata obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i warsztatowych;
 • przerwy kawowe zgodnie z programem;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat uczestnictwa;

Dane do wystawienia faktury

TAK NIE


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej konferencji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz. 926). Komitet organizacyjny jako administrator danych informuje, ze będą one przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnych zadań związanych z realizacja niniejszej konferencji.