PRELEGENCI KONFERENCJI 2014

mgr Agnieszka Banaszkiewicz
psycholog, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii, studentka terapii poznawczo - behawioralnej, Zespół Opieki Paliatywnej "Palium", Częstochowa
prof. dr hab. Krzysztof Bankiewicz
Professor of Neurosurgery and Neurology, Kinetics Foundation Chair in Translational Research, Vice Chairman, Neurological Surgery, Director, Interventional Neurology Center, University of California, San Francisco, USA / Profesor Neurologiii Neurochirurgii, Dyrektor Centrum Neurologii Interwencyjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego, San Francisco, USA
dr n. med. Mariusz Błasiak
lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium”, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa
doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan
lekarz, specjalista pediatrii, trener psychoonkologii, Klinika Pediatrii, gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza, Gdańsk
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz
lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Krajowyw dziedzinie medycyny paliatywnej, Łódź
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko
lekarz, specjalista z zakresu psychiatrii i medycyny paliatywnej, psychoonkolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, Wojewódzkie Centrum Onkologii, Gdańsk
ks. dr Grzegorz Godawa
adiunkt w katedrze pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Hospicjum Domowe dla Dzieci “Alma spei”, Kraków
mgr Anna Janowicz
mgr pielęgniarstwa, Prezes Fundacji „Lubię pomagać”, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
lekarz, specjalista chorób wewnętrznych oraz zdrowia publicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze
mgr Anna Kaptacz
pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Prezes Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Częstochowa
mgr Izabela Kaptacz
pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”, Konsultant Krajowyw dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Częstochowa
mgr Lilia Kimber – Dziwisz
pielęgniarka, logoterapeuta, Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym, Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych woj. mazowieckiego, Radom
ks. dr Tomasz Knop
kapelan hospicyjny, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa
ks. dr hab. Piotr Krakowiak
teolog, psycholog, pedagog społeczny, Prezes Rady Fundacji Lubię Pomagać, Krajowy Duszpasterz Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
dr n. med. Dominik Krzyżanowski
dr. n. med., pielęgniarz, specjalista pielęgniarskiej opieki paliatywnej, zdrowia publicznego (p.o.), psychoonkolog, pełni obowiązki kierownika Zakładu Medycznych Nauk Społecznych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich, Wrocław, starszy wykładowca w Instytucie Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Redaktor Naczelny w "Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health"
dr n. med. Mariola Lembas – Sznabel
lekarz,specjalista medycyny paliatywnej oraz chorób wewnętrznych, Prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej woj. zachodniopomorskiego, Szczecin
dr hab. n. med. Wojciech Leppert
lekarz, specjalista z medycyny paliatywnej, radioterapii onkologicznej i chemioterapii nowotworów, Kierownik Poradni Medycyny i Hospicjum domowego NZOZ „Medyk”, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
mgr Bożena Łukaszek
mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Hospicjum im. bł. Matki Teresy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie lubelskim, Puławy
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, Katedra Psychologii i Zakład Badań nad Jakością Życia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
mgr Sylwia Mazurkiewicz
psycholog, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii, studentka terapii poznawczo - behawioralnej, Zespół Opieki Paliatywnej "Palium", Częstochowa
Ph.D. Nicoleta Mitrea
Director of Education and National DevelopmentNursing /Dyrektor Narodowego i Edukacyjnego Departamentu Pielęgniarstwa, Transylvania University, Medical Faculty, Hospice Casa, Rumunia
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala
lekarz, specjalista neurolog, emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
mgr Wiesława Piotrowska
mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. KarolaMarcinkowskiego, HospicjumPalium, Poznań
mgr Maria Przyszlak
pielęgniarka, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, starszy specjalista Biura Kształcenia Podyplomowego, koordynator nadzorów w ramach projektu systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prof. Christina Puchalski
Professor, Medicine and Health Sciences, Director, George Washington Institute for Spirituality and Health, The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, USA
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
lekarz, specjalista medycyny paliatywnej oraz anestezjologii,Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Kierownik Poradni Medycyny Paliatywnej SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie śląskim i opolskim, Katowice
MA Ester Schmidlin
pielęgniarka opieki paliatywnej, Członek Zarządu European Associationfor Palliative Care, wykładowca pielęgniarstwa ze szczególnym uwzględnieniem opieki paliatywnej oraz konsultant do spraw Wyjazdowych Zespołów Opieki Paliatywnej, Szwajcaria
dr n. med. Marcin Wiśniewski
mgr pielęgniarstwa, położny, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa ratunkowego, adiunkt Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Mecicum UMK w Bydgoszczy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie kujawsko – pomorskim, Bydgoszcz
Krzysztof Seweryn Wroński
poeta, laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za całokształt twórczości w dziedzinie literatury.