PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 2014

24.01.2014 r. (piątek)
8.00 - 10.45 Rejestracja uczestników Konferencji
9.30 - 10.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej celebrowana przez
ks. dr Tomasza Knopa
Widok online z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
10.45 - 12.00 Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowo – Szkoleniowej - dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Wystąpienie zaproszonych gości:
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Mirosław Soborak - Wiceprezydent Miasta Częstochowy
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz - Zastosowanie terapii genowej i nanocząsteczek w leczeniu nowotworów złośliwych mózgu.
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.30 I sesja plenarna: OPIEKA PALIATYWNA - doniesienie zagraniczne,
(sesja anglojęzyczna z tłumaczeniem)
Moderator:dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
 1. prof. Christina Puchalski - Interdisciplinary spiritual care – The role of nurse in the team in addressing patient's needs. Interdyscyplinarna opieka duchowa - Rola pielęgniarki w zespole przy określaniu potrzeb pacjentów (45 min)
 2. Ph.D. Nicoleta Mitrea - The Paliative Care team – interdisciplinarity and professional competency. Zespół opieki paliatywnej - interdyscyplinarność i kompetencje zawodowe (35 min)
 3. MA (Mgr) Esther Schmidlin - Social and cultural dimensiom of food and nutrition: Supportive measures when appetite – and weight loss takes a toll. Społeczne i kulturowe wymiary żywności i żywienia: środki wsparcia gdy spada apetyt i dochodzi do utraty masy ciała (35 min)
14.30 - 15.30 Obiad
15.30 - 17.00 Warsztaty - Workshop
 1. The role of spirituality in the life’s of professional caregivers. Rola duchowości w życiu profesjonalnych opiekunów - prof. Christina Puchalski
 2. Cukrzyca w opiece paliatywnej - dr n. med. Mariusz Błasiak
 3. Problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej - mgr Wiesława Piotrowska
 4. Doświadczenie śmierci - mgr Bożena Łukaszek
 5. Zbliżając się do śmierci… - Agnieszka Banaszkiewicz, mgr Sylwia Mazurkiewicz
 6. Stosowanie leków OTC w leczeniu bólu - dr n. med. Dominik Krzyżanowski, dr Monika Wójta-Kempa (warsztat dla personelu pielęgniarskiego, opiekunów i wolontariuszy)
17.00 - 18.00 Kolacja
19.00 Spektakl teatralny - Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - Kabaret Hemar w chmurach w reżyserii Piotra Machalicy [ zobacz szczegóły ]
21.00 Apel Jasnogórski [ zobacz szczegóły ]
25.01.2014 r. (sobota)
7.30 - 8.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej celebrowana przez Arcybiskupa dra Wacława Depo Metropolitę częstochowskiego
Widok online z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
8.45 - 9.30 Śniadanie
10.00 - 12.00 II sesja plenarna: CIERPIENIE W ASPEKCIE ŻYCIA I ŚMIERCI
MODERATOR:prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko
 1. Wykład programowy: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko - O pragnieniu życia i pragnieniu śmierci u chorych u kresu życia (30 min)
 2. prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska - Narodziny w obliczu śmierci. Dramatyczne przeżycia matki ciężarnej a przyszłość jej dziecka (30 min)
 3. doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan - Cierpienie ojców (30 min)
 4. ks. dr Tomasz Knop - Misterium śmierci (30 min)
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.00 III sesja plenarna: LECZENIE OBJAWOWE W OPIECE PALIATYWNEJ
Moderator: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala
 1. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - Stan wegetatywny a stan minimalnej świadomości (30 min)
 2. dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Najczęstsze błędy w leczeniu bólu nowotworowego (30 min)
 3. mgr Wiesława Piotrowska - Postępowanie z przetokami u chorych na nowotwory (15 min)
 4. dr n. med. Marcin Wiśniewski - Postępowanie w popromiennym zapaleniu skóry (15 min)
14.00 - 15.00 Obiad
15.00 - 16.15 IV sesja plenarna: ŻYCIE W PERSPEKTYWIE ŚMIERCI
Moderator: dr hab. n. med. Wojciech Leppert
 1. dr hab. n. med. Wojciech Leppert - Postępowanie w stanach nagłych w opiece paliatywnej (15 min)
 2. mgr Izabela Kaptacz - Dzieła życia Cicely Saundres i Hanny Chrzanowskiej jako przesłanka do realizacji opieki paliatywnej (15 min)
 3. mgr Anna Kaptacz - Rozmowy o śmierci i umieraniu – świadectwa ludzi częstochowskiego Hospicjum (30 min)
 4. Krzysztof Seweryn Wroński - „Wierzyć na słowo” (15 min)
16.15 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 17.30 V sesja plenarna: ŻYWIENIE W OPIECE PALIATYWNEJ - NOWA JAKOŚĆ OPIEKI
Moderator: mgr Lilia Kimber-Dziwisz
 1. mgr Lilia Kimber-Dziwisz - Leczenie żywieniowe – Konieczność czy wybór? Komu i jak długo? (20 min)
 2. dr n. med. Mariola Lembas - Sznabel - Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej na przykładzie pacjentów Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych (20 min)
 3. Ewa Radwan - Rodzaje i dobór właściwej diety (10 min)
 4. mgr Maria Przyszlak - Nowy projekt systemowy „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (10 min)
17.30 - 18.30 Kolacja
18.30 - 20.00 Walne zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
21.00 Apel Jasnogórski [ zobacz szczegóły ]
Czuwanie nocne (dla chętnych)
26.01.2014 r. (niedziela) PIELGRZYMKA HOSPICJÓW POLSKICH
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.30 - 10.30 Msza święta w intencji Hospicjów polskich w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej celebrowana przez Kapelana Hospicjów Polskich ks. dr hab. Piotra Krakowiaka
Widok online z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
10.45 - 12.30 VI sesja plenarna: DUCHOWOŚĆ W UMIERANIU
Moderator: ks. dr hab. Piotr Krakowiak
 1. prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz - Duchowość jako czynnik terapeutyczny w opiece paliatywnej (30 min)
 2. prof. Christina Puchalski / ks. dr hab. Piotr Krakowiak - Duchowość w ochronie zdrowia i pomocy społecznej – nowe spojrzenie na religijne i pozareligijne wsparcie duchowe w praktyce opiekuńczej (40 min)
 3. ks. dr Grzegorz Godawa - Wybrane aspekty duchowo-religijnego wsparcia umierającego dziecka i jego rodziny (20 min)
 4. mgr Anna Janowicz - Rola opiekunów nieformalnych w opiece u kresu życia (15 min)
12.30 - 12.40 Zakończenie Konferencji
13.15 - 14.15 Droga Krzyżowa (przed stacjami - obrazami Jerzego Dudy Gracza - Golgota Jasnogórska)
14.30 - 15.15 Obiad
15.30 Zwiedzanie Jasnej Góry
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.