REGULAMIN KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

 1. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa ul. Krakowska 45a.
 2. Na Konferencji wykładowcami będą specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej, opieki paliatywnej, psychologii, fizjoterapii, teologii praktykujący w jednostkach opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnym.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie automatycznego formularza zgłoszeniowego lub karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.
 4. Koszt uczestnictwa (w zależności od wyboru pakietu) pokrywa uczestnik.
 5. Opłata konferencyjna w kwocie 1100 PLN (do 30.11.2022 r.), 1300 PLN (od 01.12.2022 r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • 2 noclegi ze śniadaniem (19-20.01.2023 r. i 20-21.01.2023 r.)
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem (lunch 20.01. i 21.01.2023 r., kolacja 19.01. i 20.01.2023 r.)
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 1. Opłata konferencyjna w kwocie 900 PLN (do 30.11.2022 r.), 1100 PLN (od 01.12.2022 r.) obejmuje:
 • udział w sesjach plenarnych i sesjach warsztatowych
 • wyżywienie i przerwy kawowe zgodne z programem (lunch 20.01. i 21.01.2023 r., kolacja 19.01. i 20.01.2023 r.)
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 1. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację, a po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT.
 2. Zgłaszanie uczestnictwa:
  Rejestracja uczestników odbywać się będzie poprzez przesłanie formularza na stronie www.hospicjum-czestochowa.pl lub odsyłając kartę zgłoszenia uczestnictwa e-mailem na adres e-mailowy: sekretariat@hospicjum-konferencja.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji (w formie pisemnej – poczta, e-mail) do 05.01.2023 r. nie pobieramy żadnych opłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana.
 4. Ważne terminy:
 • Termin nadsyłania streszczeń i prezentacji do akceptacji przez Komitet Naukowy: 30.09.2022 r.
 • Termin zgłaszania uczestnictwa: do 31.12.2022 r.
 • Rozpoczęcie konferencji: 19.01.2023 r.
 • Zakończenie konferencji: 21.01.2023 r.
 1. Obecność na całej Konferencji uprawnia uczestnika do otrzymania certyfikatu.
 2. Biorąc udział w konferencji zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konferencji.
  Pełna treść Klauzuli Informacyjnej znajduje się pod adresem: www.hospicjum-czestochowa.pl zakładka RODO pt. klauzula informacyjna w celu związanym z udziałem w konferencji naukowo szkoleniowej.