ORGANIZATOR GŁÓWNY:


 
 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:


KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden–Gałuszko

Vice Przewodnicząca/y:
dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

Sekretarz:
mgr piel. Katarzyna Mucha

Członkowie:
dr n. med. Zbigniew Bohdan

dr n. med. Marcin Janecki

mgr Anna Kaptacz

dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek

prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Krajnik

dr n. społ. Ryszard Majer

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS

dr inż. Iwona Rutkowska

lek. Jacek Struzik

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:
Artur Kaptacz

Vice Przewodnicząca:
Anna Kaptacz

Sekretarz:
Marta Kachel

Członkowie:
Bartosz Bednarek

Marta Ból

Aneta Długosz

Dagmara Jarosik

Izabela Kaptacz

Ewa Kluska

Katarzyna Mucha

Magdalena Nemsz

Rafał Nemsz

Krzysztof Petryków

Iwona Rutkowska

Joanna Wolna