Podsumowanie

W dniach 24-26 stycznia 2014 r po raz osiemnasty odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Mottem przewodnim tegorocznej konferencji były słowa dame Cicely Saunders twórczyni nowoczesnej opieki paliatywnej, założycielki pierwszej, wzorcowej placówki hospicyjnej St. Christopher’s Hospice w Londynie

,,Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się do niej człowiek nie zbliży''.

W konferencji w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Częstochowie wzięło udział 250 uczestników i 30 prelegentów
z kraju i z zagranicy (USA, Rumuni i Czech). Wykłady i warsztaty poprowadzili eksperci i praktycy zaangażowani
w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

Swoja obecnością zaszczycili nas Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Beata Cholewka, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Wiceprezydent Miasta Częstochowy Mirosław Soborak, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Halina Synakiewicz oraz Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej Małgorzata Szwed.

Wykład inauguracyjny na temat Zastosowania terapii genowej i nanocząsteczek w leczeniu nowotworów złośliwych mózgu wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, Dyrektor Centrum Neurologii Interwencyjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Wykład programowy: O pragnieniu życia i pragnieniu śmierci u chorych u kresu życia wygłosiła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej z Gdańska.
Wykład specjalny prof. Christiny Puchalski, która nie mogła dotrzeć z George Washington Institute for Spirituality and Health, z powodu złych warunków atmosferycznych, na temat Interdisciplinary spiritual care - Interdyscyplinarna opieka duchowa przedstawił ks. dr hab. Piotr Krakowiak.

Podczas wystąpień poruszano następująca tematykę:
Ph.D. Nicoleta Mitrea, Dyrektor Narodowego i Edukacyjnego Departamentu Pielęgniarstwa, Transylvania University, Medical Faculty, Hospice Casa w Rumuni zaprezentowała wystąpienie: The Paliative Care team – interdisciplinarity and professional competency. Zespół opieki paliatywnej - interdyscyplinarność i kompetencje zawodowe.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska - Narodziny w obliczu śmierci. Dramatyczne przeżycia matki ciężarnej a przyszłość jej dziecka, doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan - Cierpienie ojców, ks. dr Tomasz Knop - Misterium śmierci, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - Stan wegetatywny a stan minimalnej świadomości,
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Najczęstsze błędy w leczeniu bólu nowotworowego, mgr Wiesława Piotrowska - Postępowanie z przetokami u chorych na nowotwory, dr n. med. Marcin Wiśniewski - Postępowanie
w popromiennym zapaleniu skóry, dr hab. n. med. Wojciech Leppert – Postępowanie
w stanach nagłych w opiece paliatywnej, mgr Izabela Kaptacz – Dzieła życia Cicely Saundres i Hanny Chrzanowskiej jako przesłanka do realizacji opieki paliatywnej, mgr Anna Kaptacz – Rozmowy o śmierci i umieraniu – świadectwa ludzi częstochowskiego Hospicjum, Krzysztof Seweryn Wroński – „Wierzyć na słowo”, mgr Lilia Kimber-Dziwisz - Leczenie żywieniowe – Konieczność czy wybór? Komu i jak długo?, dr n. med. Mariola Lembas - Sznabel - Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej na przykładzie pacjentów Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Ewa Radwan - Rodzaje i dobór właściwej diety, mgr Maria Przyszlak - Nowy projekt systemowy „Rozwój kwalifikacji
i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
ks. dr hab. Piotr Krakowiak - Duchowość w ochronie zdrowia i pomocy społecznej – nowe spojrzenie na religijne
i pozareligijne wsparcie duchowe w praktyce opiekuńczej, ks. dr Grzegorz Godawa – Wybrane aspekty duchowo-religijnego wsparcia umierającego dziecka i jego rodziny, mgr Anna Janowicz - Rola opiekunów nieformalnych
w opiece u kresu życia, wystąpienie prof. dr hab. n. med. Mikołaja Majkowicza - Duchowość jako czynnik terapeutyczny w opiece paliatywnej, odczytał ks. dr hab. Piotr Krakowiak.

Podczas Konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach na temat: „Problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej”, „Doświadczanie śmierci”, „Zbliżając się do śmierci”, „Cukrzyca w opiece paliatywnej” oraz „Stosowanie leków OTC w leczeniu bólu”.

Pielęgniarki zrzeszone w Polskim Towarzystwie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej w sobotę 25.01.2014r. spotkały się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, podczas którego wybrano władze stowarzyszenia
i podjęto uchwały. Na kolejna kadencję na prezesa została wybrana mgr Anna Kaptacz.

Uwieńczeniem konferencji była Pielgrzymka Hospicjów Polskich, która w niedzielę 26 stycznia 2014r. zgromadziła
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych, kapelanów, wolontariuszy i rodziny chorych na Mszy Świętej, której przewodniczył duszpasterz hospicjów polskich ks. dr hab. Piotr Krakowiak.

Konferencja, której mottem przewodnim były słowa dame Cicely Saunders „Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się do niej człowiek nie zbliży” była głosem specjalistów z zakresu udzielania pomocy osobom chorym, cierpiącym
i umierającym. Poruszana tematyka, poświęcona była życiu człowieka w aspekcie jego wszystkich wymiarów tj. fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego. Zwrócono uwagę na sens życia, jakość życia w chorobie, dawanie nadziei i miłości, właściwe odżywianie, leczenie farmakologiczne oraz wsparcie i elementy opieki komplementarnej, pozwalając dostrzec pełnię prawdy o człowieku.

W imieniu organizatorów Konferencji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, przybyłym gościom
i uczestnikom za osobisty udział oraz merytoryczny wkład w tworzenie niezwykłego charakteru konferencji.
Mamy nadzieję, że spotkanie w gronie praktyków i specjalistów pozwoliło na aktualizację wiedzy oraz umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu opieki nad pacjentami u kresu życia i ich rodzinami a obecność na Jasnej Górze napełniło nowymi siłami duchowymi i nadzieją na lepszą przyszłość opieki paliatywnej.

mgr Izabela Kaptacz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie śląskim i opolskim
mgr Anna Kaptacz
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej