Imię i nazwisko:*
Stanowisko / tytuł naukowy:*
Miejsce pracy:*
Numer prawa wykonywania zawodu (PWZ):*
Numer telefonu:*
E-mail:*
Pakiet uczestnictwa:*

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych
- 2 noclegi ze śniadaniem (19-20.01.2023r. oraz 20-21.01.2023r)
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem (lunch 20.01. i 21.01.2023r., kolacja. 19.01. i 20.01.2023r)
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa

Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem (lunch 20.01. i 21.01.2023r., kolacja 19.01. i 20.01.2023r.)
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa

Dane do faktury:
Nazwa instytucji:
Adres:
NIP:

1 PAKIET
1100 PLN
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych
- 2 noclegi ze śniadaniem (19-20.01.2023r. oraz 20-21.01.2023r)
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem (lunch 20.01. i 21.01.2023r., kolacja. 19.01. i 20.01.2023r)
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
2 PAKIET
900 PLN
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach plenarnych i warsztatowych
- wyżywienie i przerwy kawowe zgodnie z programem (lunch 20.01. i 21.01.2023r., kolacja 19.01. i 20.01.2023r.)
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa

Z uwagi na ograniczoną liczbę 1 PAKIETU, decyduje kolejność zgłoszeń. Niższa opłata konferencyjna obowiązuje do 30.11.2022 r.
Opłata promocyjna przedłużona do dnia 16.12.2022!!!

Zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1–osobowego – 200 PLN za cały pobyt.
Termin zgłoszenia uczestnictwa mija 31.12.2022 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do 05.01.2023r. nie pobieramy żadnych opłat. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie formularza na stronie www.hospicjum-konferencja.pl lub Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej zgodnie z wybranym pakietem nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.
W przypadku wyboru Karty zgłoszenia uczestnictwa (wersja papierowa) prosimy o wydrukowanie i odesłanie na adres organizatora:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45A
42-202 Częstochowa

lub na sekretariat@hospicjum-konferencja.pl.

Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane drogą elektroniczną.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
PeKaO SA o. Częstochowa – 15 1240 1213 1111 0000 2379 4368 – z dopiskiem „KONFERENCJA 2023”.