dr n.med. Maciej Adamski

specjalista medycyny paliatywnej, chorób zakaźnych, internista, z-ca ordynatora oddziału chorób zakaźnych Szpitala Giżyckiego, z-ca dyrektora ds. lecznictwa w Stowarzyszeniu „Promyk”,  Hospicjum Domowe,  Giżycko


mgr Agnieszka Banaszkiewicz

psycholog, psychoonkolog, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa


dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek

prezbiter Archidiecezji Katowickiej, teolog moralista; profesor Uniwersytetu Śląskiego, Dziekan Wydziału Teologicznego; kapelan w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej; autor i redaktor kilku książek naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z teologii moralnej społecznej, bioetyki, etyki seksualnej, nauk o rodzinie, Katowice


dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan

lekarz pediatra, trener psychoonkologii, nauczyciel akademicki, wykładowca, docent w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, autor ponad 150 prac naukowych z zakresu schorzeń wieku dziecięcego, opieki paliatywnej, onkologii dziecięcej, komunikacji z chorym, psychoonkologii, pedagogiki specjalnej (tanatopedagogiki), wolontariatu medycznego, trener psychoonkologii, animator ruchu hospicyjnego dziecięcego, związany z Gdańskim Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza, Gdańsk


dr o. Filip Buczyński

dr psychologii, teolog, psychoterapeuta, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, członek zarządu i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Lublin


dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz

lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Oddziału Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Prezes Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”, Redaktor Naczelnik kwartalnika „Medycyna Paliatywna”, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej w latach 2008-2014, Łódź


mgr Joanna Faron

mgr nauk o rodzinie, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, od  ponad 25 lat pracuje w poradnictwie rodzinnym a od 18 lat w jaworznickim Hospicjum Św. Br. Alberta; wykładowca na kursach kwalifikacyjnych oraz warsztatach dla pielęgniarek i wolontariuszy, Jaworzno


Leszek Guga
psycholog, trener biznesu, Toruń


dr n. med. Marcin Janecki

lekarz specjalista medycyny paliatywnej i chorób wewnętrznych, Kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, autor prac naukowych z zakresu medycyny paliatywnej i leczenia bólu, sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i  International Associaton for the Study of Pain, Katowice


prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie stresu, zdrowia publicznego i neurofizjologii, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, organizowała zajęcia fakultatywne ze stresu dla studentów medycyny, jako pierwsza w Polsce zajęła się badaniami wpływu stresu na organizm, od 4 lat organizuje konferencje poświęcone medycznym aspektom stresu, Katowice


mgr Anna Kaptacz

pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, pedagog, menager ochrony zdrowia, organizator opieki paliatywnej w północnej części województwa śląskiego, założycielka i prezes Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, redaktor podręcznika Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej, autor artykułów, programów szkoleniowych, recenzent, Częstochowa


mgr Izabela Kaptacz

pielęgniarka, pedagog, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, wykładowca w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; dyrektor ds. pielęgniarstwa i opieki paliatywnej w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej; sekretarz zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; członek European Association for Palliative Care; członek Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Częstochowa


mgr Anna Kliś-Kalinowska

magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa w ZOL w Krakowie, wykładowca akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków

 

dr n. med. Dariusz Kuć

absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku i studiów podyplomowych z bioetyki i prawa medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalista medycyny rodzinnej, kierownik Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, członek polskiej grupy roboczej ds. Etycznych Problemów Końca Życia, laureat nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego, Białystok


dr n. med. Dominik Krzyżanowski

adiunkt, kierownik (p.o.) Zakładu Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dyrektor Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej (Hospicjum Stacjonarne św. Jana Bożego we Wrocławiu) i Bonifraterskiego Ośrodka Opieki (Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej) w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu, prezes Fundacji Instytut Dobrej Opieki, Wrocław


dr hab. n. med. prof. UMK Małgorzata Krajnik

lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, prof. UMK – kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (CM UMK), psychoonkolog i superwizor psychoonkologii, wykładowca na studiach podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych bioetyki i prawa medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współprzewodnicząca i współzałożyciel Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, pełnomocnik CM UMK w Centrum Komunikacji Klinicznej, ośrodku powstałym na bazie CM UMK i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod auspicjami Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare,  prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Medycyna Paliatywna w Praktyce, Bydgoszcz


mgr Niziołek Małgorzata

mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie  pielęgniarstwa  opieki paliatywnej, koordynator hospicjum domowego, wykładowca na kursach i warsztatach dla wolontariuszy oraz pielęgniarek z opieki paliatywnej, Jaworzno

 

Ewa Nowaczek-Jura

Mgr fizjoterapii, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, pedagog, instruktor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członek Krajowej Izby Fizjoterapii, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa


dr hab. n. med. Wojciech Leppert

absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.

specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej i onkologii klinicznej i w zakresie chemioterapii nowotworów, asystent i adiunkt w Klinice Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej, Katedry Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która została przekształcona w 2002 r. w Katedrę i Klinikę Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu – obecnie w Poradni Medycyny Paliatywnej i w Hospicjum Domowym oraz pełni dyżury na Oddziale Medycyny Paliatywnej, Kierownik Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego NZOZ „Medyk” w Poznaniu, Kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dorobek naukowy obejmuje m. in. liczne prace publikowane w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziały w książkach i monografie, streszczenia i referaty zjazdowe polskie i międzynarodowe, redaktor Naczelny czasopisma „Medycyna Paliatywna w Praktyce”, członek Rady Naukowej czasopism „Ból”, „Medycyna Paliatywna”, „Journal of Autacoids”, „Journal of Symptoms and Signs”, członek Advisory Board czasopism „Advances in Therapy” i „Pain and Therapy”, skarbnik w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Sekretarz w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, członek Polskiego Towarzystwo Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i międzynarodowych towarzystw naukowych: sekretarz Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo – Wschodniej (ECEPT), reprezentant  krajów Europy Środkowo – Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC), Międzynarodowego Towarzystwa Wspierającego w Chorobie Nowotworowej (MASCC) i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego (IPOS), Poznań


mgr Bożena Łukaszek

pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Hospicjum im. bł. Matki Teresy w Puławach, wykładowca, współautorka podręcznika Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie lubelskim, Puławy

 


dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

lekarz specjalista medycyny paliatywnej i anestezjologii, wykładowca uczelni medycznych w przedmiocie medycyna paliatywna i opieka paliatywna, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dwóch kadencji (od 2008r. do 2015r.), kierownik Poradni Leczenia Bólu (od 1977r.) i Poradni Medycyny Paliatywnej (od 1995r.) SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, International Associaton for the Study of Pain, członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Katowice

 


mgr Justyna Rutkowska

psycholożka, psychoterapeutka w szkoleniu psychodynamicznym, specjalistka w psychoonkologii, terapeuta Simontona. Prowadzi prywatną praktykę w Tychach i Krakowie. Jest trenerem pracowników ochrony zdrowia w zakresie: higieny psychicznej, komunikacji, monitorowania zdarzeń niepożądanych, bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Zainicjowała projekt Kształcenia uzupełniającego dla Zespołów Opieki Paliatywnej i Jednostek Hospicyjnych pod patronatem dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego. Szkolenia prowadziła m.in. dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 ŚUM, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie i Katowicach,  Szkoły Zarządzania UŚ, Politechniki Śląskiej, SWPS, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, wielu publicznych i prywatnych placówek medycznych, w tym hospicyjno-paliatywnych. Aktualnie jest trenerem psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych – Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019. 15 lat pracowała w tyskim Hospicjum w opiece domowej i poradni z pacjentami, ich rodzinami, a także dziećmi i rodzinami w żałobie, jako psycholog, terapeuta, trener, koordynator wolontariuszy. Napisała poradnik dla rodziców po stracie dziecka na zlecenie Fundacji ISKIERKA. W roku 2016 zainicjowała projekt „Integracja Życia – lepiej kochać, pracować i być” oraz pierwszy w Tychach Tydzień Mózgu – wydarzenie o zasięgu międzynarodowym.

 


Lek med. Jacek Rogalski

absolwent WAM w Łodzi; lekarz specjalista chorób zakaźnych, medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, dyrektor ds. medycznych Hosp-Med. Sp. z o. o.; lekarz w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa

 


dr Maria Rogiewicz

psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekcji psychoterapii i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, trener grupy Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, kierownik autorskich studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie  SWPS w Warszawie i Wrocławiu, autorka i współautorka wielu prac naukowych, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, Bydgoszcz

 


dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

specjalista psycholog kliniczny, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, konsultant PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, współautorka książek Dziecko z chorobą nowotworową, Przejść przez chorobę nowotworową dziecka oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej. Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji z pacjentem, z zagadnień psychoonkologicznych, aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP i SIOP Europe) oraz Pediatrycznej Grupy w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS). Aktualnie zaangażowana w przygotowanie opisu kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie z Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji. Główne zainteresowania naukowe: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia, Lublin

 


mgr Magdalena Stępień

psycholog, psychoonkolog w trakcie certyfikacji z Terapii Simontona,, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii dziecięcej, Ponadregionalne Centrum Onkologii dziecięcej „Przylądek Nadziei”, Wrocław

 


dr Jolanta Stokłosa

prezes Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza, prezes Forum Hospicjów Polskich, Kraków

 

 

Prof. dr hab. n. med. Wioletta Skrzypulec-Plinta

Specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog, seksuolog;  Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM; uhonorowana prestiżową nagrodą „Lekarz – Przyjacielem Kobiety”; od trzydziestu lat prowadzi praktykę lekarską, lecząc, edukując i wspierając kobiety z całej Polski, przezwyciężając wraz z nimi choroby; autorka ponad 200 publikacji naukowych; Przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet, Mikołów, Katowice

 

 

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko

lekarz specjalista psychiatrii i medycyny paliatywnej, psychoonkolog, zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej od 2001 do 2008 roku, były Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, konsultant wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, emerytowany Kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; od 2013r kierownik Katedry Psychiatrii w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie; autor około 200 prac w tym 7 książek, redaktor i współredaktor książek, monografii, podręczników; wykładowca uczelni medycznych w przedmiocie medycyna paliatywna i opieka paliatywna, Gdańsk

 


mgr Katarzyna Zborowska

magister pielęgniarstwa, edukator seksualny oraz certyfikowany instruktor Basic Life Support American Heart Association, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Studenckim Noblem, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej; wykładowca oraz doktorantka  w Katedrze Seksuologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na którym kształci m.in. w zakresie edukacji zdrowotnej i seksualnej oraz z zakresu ginekologii i położnictwa; autorka i współautorka licznych artykułów oraz rozdziałów z zakresu ginekologii i położnictwa oraz na temat edukacji seksualnej i zdrowia publicznego, prelegentka na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach; w ramach pracy naukowej i zawodowej prowadzi warsztaty dla rodziców oraz młodzieży z zakresu szeroko pojętej edukacji zdrowotnej w tym seksualnej, Katowice