ORGANIZATOR GŁÓWNY:

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

zmiop
w3
w1

 

    
KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca :

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden– Gałuszko

Vice Przewodnicząca:

mgr Izabela Kaptacz

Członkowie:

dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan

mgr Anna Kaptacz

dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

dr n. med. Dominik Krzyżanowski

dr n. med. Dariusz Kuć

dr hab. n. med. Wojciech Leppert

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

mgr Justyna Rutkowska

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

mgr Artur Kaptacz

Vice Przewodnicząca:

mgr Anna Kaptacz

Sekretarz:

mgr Marta Kachel

Członkowie:

mgr Bartosz Bendarek

mgr Aneta Długosz

Beata Gradoń

mgr inż. Dagmara Jarosik

mgr Izabela Kaptacz

Ewa Kluska

mgr Beata Kozak

mgr Katarzyna Mucha

mgr Magdalena Nemsz

mgr inż. Rafał Nemsz

mgr Agata Olszewska

mgr Krzysztof Petryków

mgr Irena Sikora – Mysłek

Monika Tkacz

mgr Aneta Wcisło

Joanna Wolna