21.01.2016 r. (czwartek)

13.00 – 15.00

Rejestracja uczestników Konferencji

Miejsce Konferencji:

Centrum Kongresowe, Akademia Polonijna w Częstochowie

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego   4/6

13.30 – 15.00

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

15.00 – 16:30

SESJA WARSZTATOWO-WYKŁADOWA I

1.        dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice) „Zapis recept na opioidy”

2.       mec. Wojciech Wojtal (Warszawa) „Wystawianie recept przez pielęgniarki w świetle zmian prawa medycznego”

3.       mgr Joanna Faron, mgr Małgorzata Niziołek, mgr Małgorzata Mamica, mgr Alicja Stanek (Jaworzno) mgr Izabela Kaptacz (Częstochowa) ”Czy istnieje sposób na skuteczne leczenie bólu?”

4.     mgr Wiesława Piotrowska (Poznań) „Dylematy pielęgniarskiej opieki paliatywnej”

5.     ks. dr Tomasz Knop Bibliodrama „O Miłosiernym Samarytaninie”

6.     mgr Magdalena Stępień, mgr Iwona Wojnowska – Rudnik (Częstochowa) „Warsztat dla pomagających – zrób coś dla siebie! Wypalenie zawodowe w teorii i techniki przeciwdziałania w praktyce”

16:30 - 18.00

SESJA WARSZTATOWO-WYKŁADOWA II

1.        dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice) „Zapis recept na opioidy”

2.       mec. Wojciech Wojtal (Warszawa) „Wystawianie recept przez pielęgniarki w świetle zmian prawa medycznego”

3.       mgr Joanna Faron, mgr Małgorzata Niziołek, mgr Małgorzata Mamica, mgr Alicja Stanek (Jaworzno) mgr Izabela Kaptacz (Częstochowa) ”Czy istnieje sposób na skuteczne leczenie bólu?”

4.     mgr Wiesława Piotrowska (Poznań) „Dylematy pielęgniarskiej opieki paliatywnej”

5.     ks. dr Tomasz Knop Bibliodrama „O Miłosiernym Samarytaninie”

6.     mgr Magdalena Stępień, mgr Iwona Wojnowska – Rudnik (Częstochowa) „Warsztat dla pomagających – zrób coś dla siebie! Wypalenie zawodowe w teorii i techniki przeciwdziałania w praktyce”

18.00 – 19.00

Kolacja

19.30

Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze

21.00

Apel Jasnogórski

22.01.2016 r. (piątek)

7.30

Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

8.30 - 9.30

Rejestracja uczestników Konferencji

Miejsce Konferencji:

Centrum Kongresowe, Akademia Polonijna w Częstochowie

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego   4/6

8.30 – 9.30

Śniadanie

10:00 - 11.30

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

SESJA JUBILEUSZOWA

Wystąpienie zaproszonych gości

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.15

I SESJA PLENARNA

Moderatorzy: mgr Izabela Kaptacz mgr Krzysztof Kuraś

1.       WYKŁAD PROGRAMOWY -ks. dr Tomasz Knop (Częstochowa) „Sztuka życia, sztuka umierania”(20min)

2.       mgr Katarzyna Mucha (Częstochowa) „Całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki w Hospicjum Domowym” (15min)

3.       mgr Krzysztof Kuraś (Częstochowa) „Przegląd podstawowych zagadnień z zakresu psychoonkologii z perspektywy badań naukowych w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”(15min)

4.       dr n. med. Barbara Sikora (Skierniewice) Nowa jakość opieki paliatywno – hospicyjnej w opinii opiekunów formalnych i nieformalnych”(20 min)

13.15 - 14.15

Obiad

14.15 - 15.45

II SESJA PLENARNA

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

1.       dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice) „Choroba klęską czy zadaniem?”(20min)

2.       prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala (Katowice) „Choroby mózgu w wieku podeszłym”(20min)

3.       dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (Poznań) „Aspekty postepowania objawowego u chorych z zawansowaną choroba nowotworową i innymi przewlekłymi chorobami płuc”(20min)

4.   dr n. med. Marcin Janecki (Katowice) „Chory z niedrożnością przewodu pokarmowego w przebiegu choroby nowotworowej – aspekty postępowania objawowego”(20min)

15.45 – 16.00

Przerwa kawowa

16.00 – 17.00

III SESJA PLENARNA

Moderatorzy: dr n. o zdr. Krystyna Mizerska, dr n. med. Bartosz Wanot

1.       dr n. o zdr. Krystyna Mizerska (Częstochowa) „Komunikowanie się z pacjentem w terminalnej fazie choroby Alzheimera”(10min)

2.       dr Andrzej Mirski (Częstochowa) „Jakość życia u osób ciężko i terminalnie chorych”(10min)

3.       dr n. med. Bartosz Wanot (Częstochowa) „Ostatnie godziny życia chorych przewlekle”(10min)

4.       Jolanta Puzio (Częstochowa) „Jak żyć, gdy do drzwi zapuka śmierć?”

5.       Piotr Tarnowski (Częstochowa) „Jak to powiedzieć – powiadamianie rodziny o zgonie chorego”(10min)

6.       Agnes Puzio (Częstochowa) „Perinatalna Opieka Paliatywna”(10min)

17.00 - 17.30

Kolacja

18.15

Wyjazd do Teatru

19.00

Spektakl teatralny w reżyserii Wojciecha Malajkata p.t.: „Trener życia”

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, UL. Jana Kilińskiego 15

21.00

Apel Jasnogórski

23.01.2016 r. (sobota)

7.30 - 8.30

Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Pielgrzymka Hospicjów Polskich

9.00 - 9.30

Śniadanie

10.00 - 11.20

IV SESJA PLENARNA

Moderatorzy:

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan

1.       prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko (Gdańsk) „O potrzebie mądrego wsparcia”(20min)

2.       doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan (Gdańsk) „W drodze za horyzont”(20min)

3.       dr hab. Norbert G. Pikuła (Kraków) „Poczucie sensu życia osób przewlekle chorych”(20min)

4.       mgr Wiesława Piotrowska (Poznań) „Potrzeby duchowe i religijne pacjentów u kresu życia – rola wsparcia” (20min)

11.20 - 11.40

Przerwa kawowa

11.40 – 12.40

V SESJA PLENARNA

Moderatorzy: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz,  dr n. med. Michał Graczyk

1.       dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz (Łódź) „Możliwości wykorzystania nowych leków biologicznych w terapii bólu nowotworowego”(20min)

2.       dr n. med. Michał Graczyk (Bydgoszcz) „Opioidofobia. Mity i fakty”(20min)

3.       dr n. med. Tomasz Dzierżanowski (Warszawa) „Aktualne zasady leczenia bólu przebijającego”(20min)

12.40 -13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 14.10

VI SESJA PLENARNA

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Marek Mandera, dr n. med. Agata Panas,

1.       prof. dr hab. n. med. Marek Mandera (Katowice) „Guzy mózgu u dzieci”(20min)

2.       dr n. med. Małgorzata Stolarska (Łódź)Dziecko z chorobą nowotworową jako szczególne wyzwanie dla opieki paliatywnej”(20min)

3.       dr n. med. Agata Panas (Białystok) „Ból u dziecka”(15min)

4.       dr n. med. Hanna Grabowska (Gdańsk) „Wybrane problemy chorych terminalnie w aspekcie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP”(15min)

14.10 – 14.25

Przerwa kawowa

14.25 - 15.50

VII SESJA PLENARNA

Moderatorzy: dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Marcin Wiśniewski

1.       dr hab. n. med. Wojciech Leppert (Poznań) „Wstępna ocena modelu wzmocnionej domowej opieki paliatywnej w warunkach polskich przez Grupę Ekspertów Międzynarodowego Projektu Zintegrowanej Oceny Technologii Zdrowotnych (INTEGRATE–HTA)*” (20min)

2.       dr n. med. Marcin Wiśniewski (Bydgoszcz) „Wybrane stany nagłe w opiece paliatywnej”(20min)

3.       mgr Anna Białoń- Janusz (Kraków) „Praktyczne aspekty nawadniania chorych objętych opieką paliatywną”(20min)

4.       mgr Marta Andrzejewska, mgr Agnieszka Janczura (Warszawa) „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek”(15 min)

5.       prezentacja  firmy (10min)

15.50 – 16.00

Zakończenie Konferencji

16.00 – 16.30

Obiad

16.40

Zwiedzanie Jasnej Góry (dla chętnych)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.

 

  Pobierz program Konferencji w PDF