Organizator główny:

w4m

Współorganizatorzy:

w5mz

w3mw1mw2

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY


KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca :

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden– Gałuszko

Vice Przewodnicząca:

mgr Anna Kaptacz

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala

dr hab. n. med. Wojciech Leppert

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska - Rysz

doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan

dr n. med. Mariusz Błasiak

dr n. med. Marcin Janecki

dr n. med. Agata Panas

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

dr n. med. Bartosz Wanot

ks. dr Tomasz Knop

mgr Anna Janusz – Białoń

mgr Izabela Kaptacz

mgr Adrianna Kasior-Lara

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca:

mgr Izabela Kaptacz

Vice Przewodnicząca:

mgr Anna Kaptacz

 Sekretarz:

mgr Marta Kachel

Członkowie:

mgr Aneta Długosz

Beata Gradoń

mgr inż. Dagmara Jarosik

mgr Artur Kaptacz

mgr Adrianna Kasior-Lara

Ewa Kluska

mgr Krzysztof Kuraś

mgr Katarzyna Mucha

mgr Magdalena Nemsz

mgr inż. Rafał Nemsz

mgr Krzysztof Petryków

mgr Irena Sikora – Mysłek

dr n. med. Bartosz Wanot

mgr Aneta Wcisło