Wykładowcy

PRELEGENCI KONFERENCJI 2015

Mgr Bogusława Achimowicz

magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarskiej opieki długoterminowej, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Hospicjum Domowe, Białystok

mgr Agnieszka Banaszkiewicz

psycholog, psychoonkolog, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,  Zespół Opieki Paliatywnej "Palium", Częstochowa

ks. dr hab. Antoni Bartoszek

prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie, W latach 1986-1992 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, zwieńczone pracą magisterską; w 1995r. – licencjat z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1995-1999 studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone obroną rozprawy Moralne aspekty opieki paliatywnej w świetle posoborowego nauczania Kościoła napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Nagórnego (17.05.1999). 16.02.2010 – habilitacja na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne.

W latach 1992-1995 wikariusz w parafii św. Anny w Katowicach Janowie. W latach 1999-2001 wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach, a także posługa wolontariusza w Katolickim Telefonie Zaufania w Katowicach. Od 2001 r. – adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2010 r. kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie. Także od 2001 – kapelan w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Autor trzech książek: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu, Katowice 2003; Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; redaktor książek: Modlitwa – praca – służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana II w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2003; (wraz z D. Sitko) Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, Katowice-Ruda Śląska 2003; W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006

Kierunki badań: teologia moralna społeczna, bioetyka, moralny wymiar cierpienia, niepełnosprawności, etyka seksualna, nauki o rodzinie

dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan

pediatra, trener psychoonkologii, od 37 lat nauczyciel akademicki ,wykładowca, obecnie zatrudniony na  stanowisku docenta w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, od kilkunastu lat związany  z ruchem opieki paliatywnej dziecięcej , lekarz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, autor ponad 100 artykułów i opracowań z zakresu schorzeń wieku dziecięcego, opieki paliatywnej, onkologii dziecięcej, komunikacji z chorym, psychoonkologii, pedagogiki specjalnej (tanatopedagogika ), wolontariatu medycznego

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz

lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego, Prezes Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”, Łódź

dr Beata Cholewka

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko

lekarz, specjalista z zakresu psychiatrii i medycyny paliatywnej, psychoonkolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Psychiatrii, Olsztyn, Uniwersytet Gdański, Wojewódzkie Centrum Onkologii, Gdańsk

mgr Marta Gawlik

magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji onkologicznej. Instruktor i wykładowca w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, w trakcie studiów doktoranckich. W latach 2012-2014 koordynatorka Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej w Ośrodku Medycznym Samarytanin. Opole. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

dr n. med. Marcin Janecki

specjalista medycyny paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice; Hospicjum Miłosierdzia Bożego, Gliwice

mgr Anna Janusz – Białoń

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i epidemiologii,  przełożona pielęgniarek, Hospicjum św. Łazarza; Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska

lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista Zdrowia Publicznego, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, były konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. W dorobku naukowym posiada ponad 170 artykułów w recenzowanych czasopismach, m.in. pionierskie prace z zakresu angiogenezy w ośrodkowym układzie nerwowym w krwotoku podpajęczynówkowym publikowane w Brain Research a także liczne prace z zakresu epidemiologii. Jest redaktorem podręcznika pt.: „Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów”, „Skryptu z medycyny i epidemiologii środowiskowej” oraz współautorem „Skryptu do ćwiczeń z fizjologii”. Od początku kariery naukowej interesuje się problematyką stresu, czego efektem są  publikacje książkowe: „Stres w chorobach przewlekłych”,  „Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od początku aż do śmierci”, „Stres nasz codzienny”.  Zorganizowała jedyne na polskich uniwersytetach medycznych, zajęcia fakultatywne dla studentów poświęcone stresowi. Jest pomysłodawczynią i promotorem cyklicznych, dorocznych konferencji pt. „W przestrzeni lęku i stresu”. Konferencje są miejscem prezentacji rezultatów najnowszych badań naukowych nad stresem oraz miejscem, gdzie problematyka stresu analizowana jest z różnych, wielodyscyplinarnych punktów widzenia. Jest popularyzatorem nauki, wygłosiła ponad 170 wykładów otwartych w różnych miastach Polski.

mgr Alina Juraszek-Basa

magister pielęgniarstwa. Od 2001 oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku Białej. Członkini Domowego Zespołu Opieki Paliatywnej oraz pielęgniarka Poradni Leczenia Bólu w Bielsku Białej. Wykładowca pielęgniarstwa z zakresu opieki paliatywno – hospicyjnej w CKU Bielsko Biała.

mgr Anna Kaptacz

pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Prezes Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Częstochowskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Częstochowa

mgr Izabela Kaptacz

pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Częstochowa

ks. dr Tomasz Knop

kapelan hospicyjny, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi  Częstochowskiej, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Czestochowskiej, Częstochowa

mgr Krystyna Kochan

mgr socjologii, pracownik socjalny, pielęgniarka, Hospicjum św. Łazarza, Kraków

dr n. med. Mariola Kosowicz

psycholog klinczny, ppsychoterapeutka, kieruje Zakładem Psychoonkologii w warszawskim Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej. Poza pracą z pacjentami prowadzi wykłady z psychoonkologii dla lekarzy i pielęgniarek. Specjalizuje się też w leczeniu depresji i terapii par w kryzysie

mgr Grażyna Majewska – Kaźmierczak

mgr Krzysztof Kuraś

psycholog, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”

dr hab. n. med. Wojciech Leppert

lekarz, specjalista z medycyny paliatywnej, radioterapii onkologicznej i chemioterapii nowotworów, Kierownik Poradni Medycyny i Hospicjum Domowego NZOZ „Medyk”, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań

mgr Marta Leszczyńska – Szypuła

mgr Bożena Łukaszek

mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Hospicjum im. bł. Matki Teresy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w województwie lubelskim, Puławy

mgr Sylwia Mazurkiewicz

psycholog, psychoonkolog, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Zespół Opieki Paliatywnej "Palium", Częstochowa

mgr Aneta Nachman

pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. MNP, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”, Częstochowa

dr n. o zdrowiu Agata Panas

mgr pielęgniarstwa, specjalista z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarka oddziałowa Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej woj. podlaskiego

mgr Irena Sikora – Mysłek

mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego, pedagog,doradca życia rodzinnego. Przewodnicząca koła terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniaskiego w Częstochowie, długoletni nauczyciel zawodu. Obecnie Z-ca Dyrektora Medycznego  "HOSP-MED " w Częstochowie.

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

lekarz, specjalista medycyny paliatywnej oraz anestezjologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Kierownik Poradni Medycyny Paliatywnej SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie śląskim i opolskim, Katowice

dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk

w zawodzie od 32 lat, od początku swojej kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie. Przez dwie kadencje samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych pełniła funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Od 2011 roku - prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Nauczyciel i wychowawca wielu roczników pielęgniarek i położnych. Autorka, redaktorka i współredaktorka licznych publikacji zwartych i monografii w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących etyki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, praw pacjenta oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Mec. Krzysztof Socha

Adwokat, Kancelaria Adwokacka „Ledecki Socha”, Częstochowa

mgr Iwona Wojnowska

psychoterapeuta, specjalista z psychoterapii analitycznej, psychodramy i racjonalnej terapii zachowań, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”

dr Jarosław  Woroń

adiunkt w Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej.

Zajmuje się problemem bezpieczeństwa farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz  polekowymi działaniami niepożądanymi  i problemem interakcji leków w praktyce klinicznej. W szczególnym kręgu zainteresowań znajdują się leki przeciwbólowe oraz leki wpływające na funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Studia w Akademii Medycznej im . Mikołaja Kopernika w Krakowie.  Jest autorem i współautorem ponad 400 prac i doniesień zjazdowych z zakresu  medycyny bólu, farmakologii klinicznej , farmakoterapii, działań niepożądanych leków a także interakcji leków. Autorem i współautorem 15 książek, i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu.