Program

22.01.2015 r. (czwartek)

13.00 – 15.00

Rejestracja uczestników Konferencji

15.00 – 16.30

Warsztaty I


1. mgr Iwona Wojnowska-Rudnik, mgr Krzysztof Kuraś (Częstochowa) „Lęk w kontekście procesów poznawczych. Pomoc pacjentowi w zakresie planowania działania”

2. mgr Agnieszka Banaszkiewicz, mgr Sylwia Mazurkiewicz (Częstochowa) „Trudne przypadki czy trudności moje”

3. mgr Bożena Łukaszek (Puławy) „Dziecko pacjenta u kresu życia – źródło nadziei czy powód do lęku”

4. mgr Anna Janusz – Białoń (Kraków) „Sytuacje trudne, sporne, konfliktowe w relacjach pielęgniarka – bliscy chorego, możliwości zapobiegawcze, sposoby rozwiązania – analiza przypadku”

5. mgr Grażyna Majewska - Kaźmierczak (Legnica) - „Lęk, strach czy przyjaźń?”

6. mgr Aneta Nachman, mgr Irena Sikora – Mysłek (Częstochowa) „Odpady medyczne – obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów medycznych w podmiocie leczniczym”

16.30 – 18.00

Warsztaty II


1. mgr Iwona Wojnowska-Rudnik, mgr Krzysztof Kuraś (Częstochowa) „Lęk w kontekście procesów poznawczych. Pomoc pacjentowi w zakresie planowania działania”

2. mgr Agnieszka Banaszkiewicz, mgr Sylwia Mazurkiewicz (Częstochowa) „Trudne przypadki czy trudności moje”

3. mgr Bożena Łukaszek (Puławy) - „Dziecko pacjenta u kresu życia – źródło nadziei czy powód do lęku”

4. mgr Anna Janusz – Białoń (Kraków) „Sytuacje trudne, sporne, konfliktowe w relacjach pielęgniarka – bliscy chorego, możliwości zapobiegawcze, sposoby rozwiązania – analiza przypadku”

5. mgr Grażyna Majewska - Kaźmierczak (Legnica) „Lęk, strach czy przyjaźń?”

6. mgr Aneta Nachman, mgr Irena Sikora – Mysłek (Częstochowa) „Odpady medyczne – obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów medycznych w podmiocie leczniczym”

18.00 – 19.30

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

18.00 – 19.00

Kolacja

19.30

Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

21.00

Apel Jasnogórski

23.01.2015 r. (piątek)

8.00 - 11.00

Rejestracja uczestników Konferencji

8.00 – 9.00

Śniadanie

9.30 - 10.30

Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej                      celebrowana przez ks. dr Tomasz Knopa

11.00 - 11.30

Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowo–Szkoleniowej

Wystąpienie zaproszonych gości

11.30 - 12.10

WYKŁAD INAUGURACYJNY:

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko - Ochojska (Zabrze) „Kat w domu – czyli o molestowaniu”

12.10 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 - 14.30

I sesja plenarna

Moderatorzy: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan

 1. dr n. o zdr. Beata Cholewka (Warszawa) „Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych”
 2. dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk (Warszawa/Lublin) „Pielęgniarka w relacji pacjent-rodzina”
 3. dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice) „Dylematy w komunikacji werbalnej z rodziną chorego objętego specjalistyczną opieką paliatywną”
 4. dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan (Gdańsk) „O przebaczeniu”

14.30 - 15.30

Obiad

15.30 - 17.00

II sesja plenarna

Moderatorzy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek, ks. dr Tomasz Knop

 1. ks. dr hab. Antoni Bartoszek (Katowice) „Znaczenie duchowego potencjału małżeństwa i rodziny w opiece nad osobą u kresu życia”
 2. ks. dr Tomasz Knop (Częstochowa) „Święty Jan Paweł II – Patron rodzin”
 3. mgr Krystyna Kochan (Kraków) „ Budowanie relacji z bliskimi chorego w kontekście zgody na objęcie opieką i prawa do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta”

17.00 - 18.00

Kolacja

18.15

Odjazd autokarem do teatru

19.00

Spektakl teatralny w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie p.t.: „Moralność pani Dulskiej”

21.00

Apel Jasnogórski

24.01.2015 r. (sobota)

7.30 - 8.30

Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej celebrowana przez Arcybiskupa dr Wacława Depo

Pielgrzymka Hospicjów Polskich

8.45 - 9.30

Śniadanie

10.00 - 10.20

WYKŁAD PROGRAMOWY:

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko (Gdańsk) „Proces osierocenia: przebieg – możliwości pomocy”

10.20 - 11.00

III sesja plenarna

Moderatorzy: dr n. med. Marcin Janecki
 1. dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz (Łódź) „Podstawowe zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory – wykorzystanie zaleceń w praktyce”
 2. dr n. med. Marcin Janecki (Katowice) "Bóle przebijające"

11.00 - 11.15

Przerwa kawowa

11.15 - 12.25

IV sesja plenarna

Moderatorzy: mgr Marta Gawlik, mgr Izabela Kaptacz

 1. mgr Marta Gawlik (Opole) „Komunikacja zespołu terapeutycznego z pacjentem podstawą dobrego leczenia bólu nowotworowego”
 2. dr n. med. Mariola Kosowicz (Warszawa) „Wybrane aspekty komunikacji w relacji z pacjentem i lekarzem"
 3. mgr Alina Juraszek-Basa (Bielsko-Biała) „Rola pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”

12.25 - 12.40

Przerwa kawowa

12.40 - 14.00

V sesja plenarna

Moderatorzy: dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Marcin Janecki

 1. dr hab. n. med. Wojciech Leppert (Poznań) „ Badanie rodzin i opiekunów pacjentów w ramach Międzynarodowego Projektu Zintegrowanej Oceny Technologii Zdrowotnych w opiece paliatywnej (Integrate – HTA)”
 2. dr n. med. Marcin Janecki (Katowice) „Najczęstsze zaburzenia ze strony układu moczowo-płciowego – brzemię pacjenta i jego rodziny”
 3. dr Jarosław Woroń (Kraków) „Przyczyny niepowodzeń w farmakoterapii bólu u chorego na nowotwór – czy możemy im zapobiegać”

14.00 - 15.00

Obiad

15.00 - 16.30

 

VI sesja plenarna

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba, mgr Anna Kaptacz, mgr Iwona Wojnowska-Rudnik
 1. dr n. o zdr. Agata Panas (Białystok) "Rola opieki paliatywnej w onkologii dziecięcej"
 2. mgr Iwona Wojnowska-Rudnik (Częstochowa) "Pacjent - rodzina - zespół hospicyjny"
 3. mgr Marta Gawlik "Rodzina pacjenta - członkiem zespołu terapeutycznego. Jakość życia opiekunów domowych pacjentów chorych onkologicznie w Domowej Opiece Paliatywnej"
 4. mgr Piotr Deszcz "Rozwiązania w opiece nad pacjentem leżącym"

 

16.30 - 16.45

Przerwa kawowa

16.45 - 17.50

VII sesja plenarna

Moderatorzy: dr Agata Panas, mgr Bogusława Achimowicz

 1. mec. Krzysztof Socha (Częstochowa) "Prawo spadkowe"
 2. mgr Bogusława Achimowicz (Białystok) "Leki i pożywienie - interakcje"
 3. mgr Marta Leszczyńska-Szypuła "Rola interwencji żywieniowej w opiece nad pacjentem onkologicznym"

17.50 – 18.00

Zakończenie Konferencji

 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie