Aby wziąć udział w konferencji należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie zgłoszeń.

 

Pobierz kartę zgłoszenia uczestnictwa